F&F

Zásady ochrany súkromia a zásady pre používanie súborov cookies

Spoločnosť Tesco sa svojim zákazníkom snaží poskytovať každý deň o trochu lepšie služby. Nesmierne dôležitou súčasťou je starostlivosť o osobné údaje, ktoré s nami zdieľate.  Chceme, aby ste mali istotu, že vaše údaje sú u nás v bezpečí a aby ste vedeli, že ich používame nato, aby sme vám mohli ponúknuť lepšie a osobnejšie nakupovanie.

 

Čo tieto zásady zahŕňajú

Prevádzkovateľom osobných údajo v je spoločnosť Tesco Stores Limited  (ďalej len ako „my“, „náš“ alebo „Tesco“).

Pri získavaní, využívaní a ochrane vašich osobných údajov chceme postupovať správne. Preto sme vypracovali zásady ochrany súkromia a zásady pre používanie súborov cookies („Zásady“), ktoré:

Ponúkame veľké množstvo produktov a služieb, preto chceme, aby bolo jasné, čo tieto Zásady pokrývajú.  Zásady sa vás týkajú vtedy, keď využívate naše služby (ďalej len ako „naše Služby“). Využívanie našich Služieb znamená:

Časti týchto Zásad platia aj v prípade, ak využívate služby našich lekární.

Časti týchto Zásad sa vzťahujú aj na naše kamerové systémy na predajniach, ktoré vás zachytávajú.

Niektoré časti našich spoločností a iných spoločností skupiny Tesco môžu vyžadovať získavanie a využívanie osobných údajov, aby vám mohli poskytnúť svoje produkty a služby, ako aj z istých ďalších dôvodov. Majú svoje vlastné zásady ochrany súkromia, ktoré vysvetľujú ako využívajú vaše osobné údaje pri kontakte s nimi, alebo pri využívaní ich produktov alebo služieb.

Naše Webové stránky alebo Mobilné aplikácie môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú iné organizácie s vlastnými zásadami ochrany súkromia.  Pred poskytnutím vašich osobných údajov na webovej stránke sa uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky a zásady ochrany súkromia, keďže naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky iných organizácií.

Osobné údaje, ktoré získavame 

Táto časť vás oboznamuje s typom osobných údajov, ktoré od vás môžeme získať počas využívania našich Služieb a aké iné osobné údaje môžeme získať z iných zdrojov. 

Pri registrácii do našich Služieb nám môžete poskytnúť:
 • vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailových adries, telefónnych čísel, dátumu narodenia a titulu
 • informácie týkajúce sa vášho členstva v ktoromkoľvek našom klube, ako napríklad Christmas Savers
 • vaše prihlasovacie údaje, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili

 

Pri online nákupe, alebo pri prehliadaní našich Webových stránok alebo používaní našich Mobilných aplikácií od vás môžeme získať:
 • informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili, kde a kedy ste si to kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili)
 • informácie o vašom online správaní počas prehliadania našich Webových stránok a Mobilných aplikácií a informácie o tom, keď kliknete na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných organizácií)
 • Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili naše Služby (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia)
Počas nákupu pri využití karty Clubcard alebo poukážok či kupónov Clubcard môžeme získať:
 • informácie o transakcii, vrátane nákupov v kamenných predajniach a online nákupov, pri ktorých získavate body Clubcard a akým spôsobom využívate kupóny a poukážky Clubcard u nás, v rámci skupiny Tesco alebo u našich Partnerov Clubcard
Keď nás kontaktujete, alebo keď my kontaktujeme vás, alebo keď sa zúčastníte propagačných akcií, súťaží, prieskumov alebo recenzií o našich Službách, môžeme získať:
 • osobné údaje, ktoré o vás poskytnete kedykoľvek, keď nás kontaktujete v súvislosti s našimi Službami (napríklad vaše meno, používateľské meno a kontaktné údaje, číslo vašej karty Clubcard), vrátane telefonickej, emailovej či poštovej komunikácie, alebo keď nás kontaktujete cez sociálne siete
 • údaje o emailových a iných digitálnych správach, ktoré sme vám odoslali a ktoré ste otvorili, vrátane ich odkazov, na ktoré ste klikli
 • vašu spätnú väzbu a prispievanie do zákazníckych prieskumov či recenzií

Keď navštevujete naše predajne

 • náš kamerový systém vás môže zaznamenať
Keď využívate služby našich lekární
 • osobné údaje, vrátane detailov uvedených na lekárskom predpise, medicínske záznamy, údaje o platbe a kontakt/adresu

Ďalšie zdroje osobných údajov

 Taktiež môžeme využívať osobné údaje z iných zdrojov, ako sú napríklad špecializované spoločnosti, ktoré dodávajú informácie, online mediálne kanály, naši obchodní partneri a verejné registre.  Tieto ďalšie osobné údaje nám pomáhajú napríklad pri:

Akým spúsobom a prečo budeme osobné údaje využívať 

Táto časť podrobne vysvetľuje, akým spôsobom a prečo využívame osobné údaje. 

Využívame osobné údaje To znamená, že spracúvanie vašich osobných údajov nám umožňuje Prečo spracúvame vaše osobné údaje týmto spôsobom? Právny základ

aby sme vám sprístupnili naše Služby

spravovať účty, ktoré u nás máte, vrátane účtu Clubcard

spracúvať vaše objednávky a vrátenie peňazí

Na to, aby sme mohli spravovať vaše zákaznícke účty, zabezpečiť vám tovar a služby, ktoré si chcete kúpiť a pomáhať vám pri vašich objednávkach a pri vrátení peňazí potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje.

Nevyhnutné na plnenie zmluvy:

 

Doteraz získavame tieto údaje:

-údaje o nákupe a transakciách

-kontaktné údaje

-podrobnosti o profile

-údaje o doručení/vyzdvihnutí

Ak nám tieto informácie neposkytnete, nebudeme vám môcť poskytnúť vaše produkty alebo služby.

 

Oprávnené záujmy:

 

-splniť vaše objednávky a záujem o ďalšie osobné údaje stanovené v tejto časti

na spravovanie a zlepšovanie našej každodennej prevádzky spravovať a zlepšovať naše Webové stránky a Mobilné aplikácie

Na našich Webových stránkach využívame súbory cookies a podobné technológie na zlepšenie vašich zákazníckych skúseností.

Niektoré súbory cookies sú nutné, preto ak chcete mať možnosť využívať všetky funkcie našich Webových stránok a Mobilných aplikácií, nevypínajte ich.  Môžete vypnúť ďalšie súbory cookies, ale to môže ovplyvniť vaše zákaznícke skúsenosti. Ďalšie informácie o súboroch cookies a ich vypnutí nájdete v časti súbory cookies a podobné technológie.

Oprávnené záujmy

  pomáhať vývoju a zlepšovaniu škály našich produktov, služieb, predajní, systémov informačných technológií, know-how a spôsobu, akým s vami komunikujeme Spoliehame sa na využívanie osobných údajov pri vypracúvaní prieskumov trhu, ako aj vnútorných prieskumov a vývoja a pri zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti) a našej ponuky produktov, služieb a predajní.  To nám umožňuje poskytovať lepšie služby zákazníkovi.  
 

rozpoznať podvod a iný trestný čin a predchádzať im

Je pre nás dôležité monitorovať využívanie našich Služieb a rozpoznať a predchádzať podvodom, iným trestným činom a zneužívaniu služieb.  To nám pomáha uistiť vás, že môžete naše Služby využívať bezpečne.

 

na prispôsobenie vášho nakupovania v Tesco

využívať vaše online nákupné správanie ako aj nákupy v kamenných predajniach a online nákupy (vrátane transakcií Clubcard), čo nám pomáha vás lepšie spoznať ako zákazníka a poskytnúť vám ponuky a služby prispôsobené vašim potrebám. Skúmanie vášho nákupného správania a nákupov nám umožňuje prispôsobiť vám naše ponuky a služby.  Pomáha nám to vyhovieť vašim zákazníckym potrebám. Oprávnené záujmy
 

ponúkať vám relevantné marketingové správy (vrátane emailových, SMS, alebo poštových správ alebo online reklám), súvisiace s našimi produktmi a Službami, vrátane služieb našich dodávateľov, Partnerov Tesco  a skupiny Tesco. Súčasťou tohto procesu môže byť zobrazovanie online reklám na webových stránkach skupiny Tesco a na webových stránkach iných organizácií a online mediálnych kanálov (vrátane napríklad cez Sky AdSmart https://www.skyadsmert.co.uk/). Taktiež môžeme merať efektivitu našich marketingových správ a správ našich dodávateľov a Partnerov Tesco.

 

Chceme sa uistiť, že vám poskytujeme marketingové správy vrátane online reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Aby sme to dosiahli, vyhodnocujeme taktiež vaše odpovede na marketingové správy týkajúce sa produktov a služieb, ktoré ponúkame, čo tiež znamená, že vám môžeme ponúkať produkty a služby, ktoré nám pomôžu lepšie spĺňať vaše zákaznícke potreby.

Váš marketingový výber môžete meniť pri registrácii a kedykoľvek neskôr.

Taktiež si môžete vyberať online reklamy. Nižšie uvádzame váš výber, čo sa týka súborov cookies, a ako môžete riadiť vaše online preferencie reklamy.

 

Pri marketingových správach sa väčšinou spoliehame na váš súhlas (ktorý môžete kedykoľvek odvolať), avšak sú situácie, kedy je našim oprávneným záujmom využiť vaše osobné údaje týmto spôsobom.

aby sme s vami boli v kontakte

kontaktovať vás v súvislosti s našimi Službami, napríklad telefonicky, emailom alebo poštou, alebo odpovedaním na príspevky na sociálnych sieťach, ktoré ste nám odoslali.

Chceme sa o vás ako o nášho zákazníka lepšie starať, preto využívame vaše osobné údaje na poskytovanie vysvetlenia alebo pomoci pri odpovedaní na vaše správy.

Oprávnené záujmy

 

spravovať propagačné akcie a súťaže, ktorých sa zúčastňujete, vrátane tých, ktoré usporadúvame s našimi dodávateľmi a Partnermi Tesco.

Aby sme mohli spravovať propagačné akcieu a súťaže, do ktorých sa zapájate, potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje.

 
 

pozývať vás na účasť a spravovanie zákazníckych prieskumov, recenzií a iných aktivít trhového prieskumu, ktoré vypracuje skupina Tesco alebo ďalšie organizácie v našom mene.

 

 

 

 

 

 

 

Na zlepšenie našich Služieb vypracúvame trhový prieskum.  Napriek tomu, že vás kontaktujeme v tejto súvislosti, nemusíte sa týchto aktivít zúčastniť. Ak nám oznámite, že nechcete, aby sme vás v súvislosti s trhovým prieskumom kontaktovali, budeme vašu voľbu rešpektovať.  V žiadnom prípade to neovplyvní využívanie našich Služieb alebo vašej Clubcard.

 

 

 

kvôli sporom, sťažnostiam alebo nárokom

 

riešiť sťažnosti, zákonné nároky alebo spory, ktoré zahŕňajú vás alebo nás.

 

Napríklad v prípade nehody či incidentu v našich predajniach. V niektorých prípadoch to zahŕňa aj lekárske správy.

 

Uplatňovanie alebo obhajoba zákonných nárokov.

v rámci kamerového systému

 

na monitorovanie bezpečnosti našich predajní s účelom zabrániť a rozpoznať trestný čin a anti-sociálne správanie.

 

Na ochranu nášho obchodu, miestnej komunity, zákazníkov a našich zamestnancov.

 

Oprávnené záujmy

 

v Tesco Lekárňach

zabezpečiť poskytnutie zdravotníckych služieb.

Potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, vrátatne zdravotných záznamov, na zabezpečenie poskytnutia starostlivosti v najvyššom možnom štandarde vyžadovanom NHS. Informácie uvedené na lekárskom predpise nebudú použité na žiadny iný účel.

Lekárska nevyhnutnosť

Aby sme vám ako zákazníkovi lepšie rozumeli a aby sme vám poskytli služby a marketingové správy, vrátane online reklám, ktoré sú pre vás relevantné, kombinujeme taktiež osobné údaje, ktoré od vás získame keď nakúpite v kamennej predajni a použijete kartu Clubcard s osobnými údajmi zozbieranými z našich webových stránok, mobilných aplikácií a ďalších zdrojov.

Naše Oprávnené záujmy pri využívaní vašich osobných údajov

Vyššie uvedené spôsoby využívania vašich osobných údajov sa zakladjú na „oprávnených záujmoch“, ktoré zahŕňajú:

Zdieľanie osobných údajov v rámci skupiny Tesco 

Táto časť vysvetľuje akým spôsobom a prečo môžu byť vaše osobné údaje zdieľané s inými spoločnosťami v rámci skupiny Tesco.

Môžeme zdieľať osobné údaje, ktoré získavame, s inými subjektmi v skupine Tesco, alebo ich môžu zdieľať iné subjekty skupiny Tesco s nami. Napríklad, zdieľame osobné údaje s nasledujúcimi spoločnosťami skupiny Tesco. 

Tesco Banka

Tesco Banka využíva Vaše údaje z Clubcard, aby im pomohli zistiť, či Vám môžu ponúknuť určité produkty a o aké ponuky alebo zľavy by ste mali záujem.

Tesco Banka môže Vami poskytnuté údaje, ako napr. meno a adresa, použiť na identifikáciu akejkoľvek Clubcard, ktoré je prepojená s Vašou adresou. Údaje z týchto Clubcard môžu vypoužiť na prispôsobenie ponúk pre Vás. Ak dôjde k takémuto postupu, využijú sa výlučne údaje z Clubcard prepojenej s Vašou adresou na účelom poskytnutia čo najlepších podmienok, ponúk a zliav.

Tesco Banka sa môže na Vaše údaje o Clubcard pozrieť rôznymi spôsobmi, aby Vám mohla lepšie porozumieť (nazývame to „profilovanie). Profily obsahujú informácie typu – s akou veľkou pravdepodobnosťou budete splácať riadne pôžičku, ako často využívate iné produkty a služby Tesco Banky, a aký preferujete spôsob nakupovania. Profilovanie pomáha Tesco Banke vytvoriť niekoľko „Clubcard bodov“, ktoré neskôr využije ako jeden z faktorov v procese automatizovaného rozhodovania.

Tam, kde to prichádza do úvahy, môžu byť jednotlivé ponuky, ktoré dostanete ovplyvnené Vašim úverovým ratingom. Tesco Banka môže tiež brať do úvahy, či ste alebo nie ste členom Clubcard.

Profilovanie umožňuje Tesco Banke prispôsobiť ponuky svojim zákazníkom. To znamená, že rôzni členovia Clubcard môžu dostať rôzne ponuky. Pre bankové produkty profilovanie znamená, že zákazník dostane lepšie ponuky a/alebo je pravdepodobnejšie, že požadovaný produkt prijímu ako zákazníci, ktorí nie sú členmi Clubcard a ktorí majú široko ekvivalentný rating.

V prípade ponuky poistných produktov, profilovanie Clubcard znamená, že aj keď rôzni členovia Clubcard môžu dostať rôzne ponuky, členovia Clubcard vždy dostanú lepšie ponuky ako zákazníci, ktorí nie sú členovia Clubcard.

Informácie o Clubcard (vrátane informácií o nákupoch pri používaní Clubcard) a informácie o Vašom online správaní zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie, ktoré má Tesco Banka k dispozícii. To pomáha zlepšiť ich služby a zviditeľniť ich marketingovú komunikáciu.

Tiež môžeme využiť údaje poskytnuté Tesco Bank, napríklad informácie o produktoch spoločnosti Tesco Bank, ktoré využívate, s cieľom zlepšiť naše služby a urobiť našu marketingovú komunikíciu relevantnejšiu.

Viac informácií o spôsobe, akým Tesco Banka využíva Vaše osobné údaje nájdete v ich zásadách ochrany súkromia a cookies.

Tesco Mobile

Informácie o Clubcard (vátane informácií o nákupoch s použitím Clubcard) a informácie o Vašom online nákupnom správaní, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookies, zdieľame so spoločnosťou Tesco Mobile. Toto im pomáha zlepošvať služby a pripraviť marketingovú komunikáciu, ktorá je pre Vás relevantná.

Viac informácií o spôsobe, akým Tesco Mobile využíva Vaše osobné údaje nájdete v ich zásadách ochrany súkromia a cookies.

dunnhumby

Jedným z našich hlavných poskytovateľov služieb je aj spoločnosť Dunnhumby, ktorá je súčasťou skupiny Tesco.  Spoločnosť Dunnhumby nám pomáha využívať osobné údaje a zlepšovať tak náš prehľad o zákazníkoch, ako aj prispôsobovať váš zákaznícky zážitok.  Ďalšie informácie o spoločnosti Dunnhumby nájdete tu: https://www.dunnhumby.com/.

Zdieľanie osobných údajov s partnermi a poskytovateľmi služieb spoločnosti Tesco 

Táto časť vysvetľuje, ako a prečo zdieľame osobné údaje s partnermi a poskytovateľmi služieb spoločnosti Tesco. 

Keď s týmito spoločnosťami zdieľame osobné údaje, požadujeme od nich, aby zachovávali ich bezpečnosť a nepoužívali vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely.

Partneri spoločnosti Tesco

Spolupracujeme s viacerými partnermi spoločnosti Tesco, ktorí

 • ponúkajú svoje produkty alebo služby (ako sú napr. Tesco Marketplace); alebo
 • ponúkajú produkty, služby a/alebo možnosť získať body cez Clubcard.

 Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré našim partnerom umožňujú poskytovanie služieb.  Napríklade, ak nakupujete cez Tesco Marketplace, poskytneme príslušnému partnerovi Vaše meno a kontaktné údaje, takže je schopný doručiť Vám objednávku 

Poskytovatelia služieb

Spolupracujeme s dôkladne vybranými poskytovateľmi služieb, ktorí v našom mene vykonávajú určité činnosti.  Patria medzi ne napr. spoločnosti, ktoré nám poskytujú: technologické služby, služby súvisiace s ukladaním, kombinovaním a analýzou údajov, spracovanie platieb, doručovateľské služby, právne alebo iné odborné služby .

Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré našim poskytovateľom služieb umožňujú poskytovanie služieb.

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály, pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby, ako aj na produkty a služby našich dodávateľov.  Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych médiách alebo ak budete pozerať televíziu prostredníctvom plateného účtu.

Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Adobe, Dunnhumby, a WorldPay.

Zdieľanie osobných údajov s inými organizáciami 

Táto časť vysvetľuje, ako a prečo zdieľame osobné údaje s inými organizáciami. 

Osobné údaje môžeme s inými organizáciami zdieľať za nasledovných okolností:

Ako chránime osobné údaje 

Uvedomujeme si, aké dôležité je chrániť a spravovať vaše osobné údaje.  Táto časť vymedzuje určité opatrenia, ktoré sme v tejto súvislosti zaviedli: 

Upozorňujeme však na skutočnosť, že hoci zavádzame potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám prenášate cez internet.

Osobné údaje, ktoré od vás získame, môžu byť presunuté alebo uložené na mieste mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Okrem toho ich môžu spracúvať spoločnosti, ktoré pôsobia mimo EHP a ktoré pracujú pre nás alebo pre niektorého z našich poskytovateľov služieb.  Takto môžeme zaistiť, aby boli rešpektované vaše práva na súkromie v zmysle týchto Zásad. Najbežnejším spôsobom, ktorý využívame na dosiahnutie tohto cieľa, je spísanie konkrétneho druhu zmluvy, ktorý môžete nájsť tu: [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm] or through an approved scheme such as the Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/welcome].

Ako dlho budeme osobné údaje využívať

Vaše osobné údaje si neponecháme dlhšie, ako bude potrebné; o dĺžke tohto obdobia rozhodujú viaceré faktory vrátane:

Marketing a prieskum trhu 

Táto časť vysvetľuje možnosti, z ktorých si môžete vybrať, pokiaľ ide o zasielanie marketingovej komunikácie a účasť na prieskume trhu.

Relevantné ponuky a novinky týkajúce sa našich produktov a služieb vám môžeme posielať viacerými spôsobmi vrátane e-mailu, ale len za predpokladu, že so zasielaním takejto marketingovej komunikácie najskôr vyjadríte súhlas.  Pri registrácii sa vás opýtame, či by ste chceli dostávať marketingovú komunikáciu, pričom svoje rozhodnutie v otázke marketingu môžete kedykoľvek zmeniť online, telefonicky alebo písomne.

Radi si tiež vypočujeme vaše názory na prípadné zlepšenie našich služieb, preto vás možno budeme kontaktovať v súvislosti s marketingovými prieskumami.  Rozhodnutie, či sa na týchto marketingových prieskumoch zúčastníte, je však vždy len na vás. 

Súbory cookies a podobné technológie 

Spolu s našimi partnermi využívame súbory cookies a podobné technológie, ako sú značky a pixely (ďalej ako „Súbory cookies“) na prispôsobovanie a zlepšovanie vášho zákazníckeho zážitku pri používaní našich webstránok a mobilných aplikácií a na poskytovanie relevantných online reklám.  Táto časť obsahuje ďalšie informácie o Súboroch cookies vrátane toho, ako ich využívame a aké máte možnosti v súvislosti s naším využívaním Súborov cookies.

Ako využívame Súbory cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aby došlo k jeho rozpoznaniu v prípade použitia konkrétnej webstránky alebo mobilnej aplikácie. Môžu sa využívať iba počas vašej návštevy alebo sa môžu použiť na priebežné sledovanie vašej interakcie s určitými službami a obsahom. Súbory cookies pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich webstránkach a v mobilných aplikáciách, ako aj pri zlepšovaní vášho zákazníckeho zážitku.

Ak odsúhlasíte Súbory cookies v rámci našich služieb, tieto súbory sa môžu využívať na nasledovné účely: 

Zlepšovanie spôsobu fungovania našich webstránok a mobilných aplikácií

Súbory cookies nám umožňujú zlepšiť spôsob fungovania našich webstránok a mobilných aplikácií, aby sme vám mohli prispôsobiť zážitok a umožniť využívanie rôznych užitočných funkcií.

Súbory cookies napr. využívame na to, aby sme si pamätali vaše preferencie a obsah vášho nákupného košíka po návrate na naše webstránky a do našich mobilných aplikácií.

 

Zlepšovanie výkonu našich webstránok a mobilných aplikácií

Súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako využívate naše webstránky a mobilné aplikácie, napr. tým, že nám oznamujú, či sa pri ich prehliadaní stretávate s chybovými hláseniami.

Tieto Súbory cookies zhromažďujú údaje, ktoré sú väčšinou súhrnné a anonymné.

 

Poskytovanie relevantných online reklám aj prostredníctvom sociálnych médií

 

Súbory cookies nám pomáhajú na našich webstránkach, na webstránkach iných organizácií a na sociálnych médiách poskytovať online reklamy, ktoré sú podľa nášho názoru pre vás najrelevantnejšie. Súbory cookies, ktoré sa využívajú na tieto účely, často umiestňujú na naše webstránky špecializované organizácie.

Súbory cookies, ktoré sa využívajú na tieto účely, často umiestňujú na naše webstránky organizácie, ktoré nám poskytujú špecializované služby.  Tieto Súbory cookies môžu slúžiť na zhromažďovanie informácií o vašom online správaní, ktoré zahŕňa napr. vašu IP adresu, webstránku, z ktorej ste prišli a informácie o vašej histórii nákupov alebo obsahu vášho nákupného košíka. To znamená, že na našich webstránkach a na webstránkach iných organizácií môžete vidieť naše reklamy. Na našich webstránkach však môžete vidieť aj reklamy iných organizácií.

V záujme poskytovania online reklám môžeme tiež kombinovať údaje, ktoré o vás zhromaždíme prostredníctvom Súborov cookies v prehliadači vášho stolného počítača alebo iných zariadení s inými údajmi, ktoré sme zhromaždili, napr. vaše používania Clubcard a nákupy v predajniach. 

Meranie efektivity našej marketingovej komunikácie vrátane online reklám

Zo Súborov cookies sa môžeme dozvedieť, či ste videli konkrétnu reklamu a kedy ste ju naposledy videli.  Tieto informácie nám umožňujú merať efektivitu našich online reklamných kampaní a regulovať počet zobrazení danej reklamy.

Okrem toho využívame Súbory cookies aj na meranie efektivity našej marketingovej komunikácie, napr. pomocou zistení, či ste otvorili konkrétny marketingový e-mail, ktorý sme vám poslali.

Tretie strany poskytujúce služby prostredníctvom našich webstránok a mobilných aplikácií

Nižšie uvádzame zoznam našich kľúčových partnerov s popisom služieb, ktoré nám poskytujú. Tento zoznam nie je úplný, ale obsahuje partnerov, s ktorými máme dlhodobé vzťahy a ktorých technológie využívajúce Súbory cookies sú najčastejšie nasadzované prostredníctvom našich služieb.

Meranie a prispôsobovanie

Slúži na analýzu spôsobu využívania našich služieb vrátane testovania rôznych verzií obsahu. Tieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb.

 

Adobe

Optimizely

Google

Odporúčané produkty

Slúži na obohatenie vášho zážitku pri nakupovaní prostredníctvom poskytovania prispôsobených odporúčaní na niektorých našich webstránkach (napr. Tesco Direct a F&F).

 

Rich Relevance

Online marketing

Slúži na prispôsobenie reklám spoločnosti Tesco zobrazovaných na webstránkach spoločnosti Tesco a iných webstránkach na základe vašich interakcií s nimi. Deje sa to napr. prostredníctvom využívania údajov o vašich transakciách so spoločnosťou Tesco, obsahu vášho nákupného košíka a stránok a produktov, ktoré si prezeráte. Okrem toho môžeme prostredníctvom nášho hlavného partnera pre údaje, spoločnosti Sociomantic (pobočky spoločnosti Dunnhumby, ktorá patrí do skupiny Tesco), využiť aj vaše údaje z Clubcard na lepšie prispôsobenie nášho marketingu. 

Sociomantic

Bing

Google

Sociálne médiá

Slúžia na obchodovanie s vami prostredníctvom platforiem sociálnych médií a na umožnenie zdieľania a zapájania sa v rámci našich webstránok. Tieto spoločnosti môžu využívať vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám. 

Facebook

Twitter

RadiumOne (po.st)

Pridávanie komentárov

Slúži na pridávanie komentárov na našich webstránkach 

Disqus

Poskytovanie reklám pre našich maloobchodných partnerov

Slúži na prispôsobovanie a poskytovanie online reklám v mene našich maloobchodných partnerov.

Google

Sociomantic

Vaše možnosti, pokiaľ ide o Súbory cookies 

Súbory cookies na webovom prehliadači 

Pomocou nastavení vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce Súbory cookies.  Môžete si tiež nastaviť, aby vás prehliadač upozornil zakaždým, keď budú do vášho počítača umiestnené nové Súbory cookies.  Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo vašom prehliadači.

Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky Súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok. Nebudete napríklad môcť pridávať položky do nákupného košíka, pristúpiť k objednávke ani využívať tie naše produkty a služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.

Okrem toho môžete spravovať reklamy súvisiace so Súbormi cookies používanými v rámci našich služieb aj tak, že odmietnete poskytovateľov služieb z vyššie uvedenej tabuľky alebo navštívite webstránku YourOnlineChoices. V prípadoch, kedy zobrazujeme prispôsobené reklamy na webstránkach iných organizácií, sa spravidla objaví ikona AdChoices.  Kliknutím na túto ikonu získate konkrétne usmernenie týkajúce sa toho, ako môžete regulovať svoje online preferencie súvisiace s online reklamami.  Ďalšie informácie nájdete na webstránke YourAdChoices.

Mobilné aplikácie 

Na mobilných aplikáciách fungujú Súbory cookies inak, keďže sú zakódované do samotnej aplikácie a využívajú jedinečný identifikátor, ktorý si vytvorí vaše mobilné zariadenie na reklamné účely. Tento identifikátor súvisiaci s reklamami môžete vypnúť alebo resetovať prostredníctvom nastavení súkromia vo vašom mobilnom zariadení.

Práva na prístup dotknutej osoby k osobným údajom 

Máte právo vidieť osobné údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame.  Toto právo sa nazýva Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom.

Ak chcete dostať kópiu osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, prosím, kontaktujte nás na adrese:

Data Protection Executive, Group Safety, Security and Resilience, Maldon Building, Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City,  AL7 1GA

Taktiež nám môžete poslať email na adresu subjectaccess.request@uk.tesco.com.

Iné práva súvisiace s ochranou údajov 

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte tiež právo na:

 1. opravu nesprávnych informácií:

Zhrnutie tohto práva:

ak sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme.  

 1. vznesenie námietky voči nášmu využívaniu týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

všeobecnú námietku – Následne zvážime vašu námietku voči nášmu využívaniu vašich osobných údajov. V prípade vyrovnaného stavu majú vaše práva prevahu nad našimi záujmami, pričom následne na základe vašej žiadosti buď obmedzíme rozsah nášho využívania týchto údajov (pozrite si časť č. 3 nižšie) alebo ich odstránime (pozrite si časť č. 4 nižšie).

námietku súvisiacu s priamym marketingom – Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme využívať vaše osobné údaje na priame marketingové účely.

 1. obmedzenie rozsahu nášho využívania týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nám môžete obmedziť rozsah nášho využívania vašich osobných údajov, okrem iného ak:

 1. požiadanie o odstránenie týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nás môžete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, okrem iného ak:

 1. požiadanie o presun alebo „prenos“ kópie týchto údajov:

Zhrnutie tohto práva:

Pre viac informácií o tomto práve, prosím, kliknite na tento odkaz [https://www.tesco.com/data-portability/en-GB/]

 1. podanie sťažnosti kontrolnému orgánu pre ochranu osobných údajov:

Radi by sme vyriešili všetky vaše prípadné sťažnosti, ale máte tiež právo podať sťažnosť týkajúcu sa toho, ako sme využili vaše osobné údaje, britskému úradu na ochranu osobných údajov („ICO“). Webová stránka ICO je https://ico.org.uk/

Ďalšie informáce o vašich právach na ochranu osobných údajov

Webstránka ICO obsahuje aj detailnejší popis vyššie uvedených práv na ochranu osobných údajov. Ak by ste sa s nami chceli o týchto právach podrobnejšie porozprávať, pozrite si časť „Ako nás môžete kontaktovať“ nižšie.

Ako nás môžete kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok o tom, ako zhromažďujeme, ukladáme alebo využívame osobné údaje, nás neváhajte kontaktovať.

Telefón:   0800 50 5555

                0330 123 4055

Napíšte nám na emailovú adresu: customer.service@tesco.co.uk

Napíšte nám na adresu:        Tesco Customer Service Centre

Baird Avenue

Dundee

DD1 9NF

Naša zodpovedná osoba

Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: DPO@uk.tesco.com

 

Táto verzia Zásad 1.0 je účinná od 25.5.2018

 

Módne novinky a najvýhodnejšie ponuky dostanete prostredníctvom emailu.

Za účelom zabezpečenia najlepšieho užívateľského komfortu na našich webových stránkach sme nastavili cookies na vašom počítači. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto webovej stránky, vyjadrujete tým súhlas s používaním cookies na webovej stránke a s jej nastavením. Viac informácií tu. Zavrieť >