F&F

Általános felhasználási feltételek

A www.ffdivat.com weboldalra vonatkozó általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Tesco Stores Limited. A Tesco Stores Limited Angliában, Walesben bejegyzett társaság, amelynek székhelye: Tesco Stores Ltd, Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1GA. Cégjegyzékszám: 519500, Adószám: GB220 4302 31.

Az ÁSZF és a Tesco Adatvédelmi és Cookie szabályzat tartalmazza a www.ffdivat.com weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) igénybevételére, valamint a Felhasználó és a Tesco Stores Limited (a továbbiakban „Tesco”) közötti jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et, mivel az az Ön weboldal látogatásával és használatával összefüggő jogaira és kötelezettségeire vonatkozik. Ha nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkalés/vagy a Tesco Adatvédelmi és Cookie szabályzatával, akkor ne használja a weboldalt, és ne regisztráljon az oldalra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal alapvető funkcióinak használatához nincs szükség regisztrációra. A hírlevélre való feliratkozás azonban regisztrációhoz kötött.

 1. A weboldal használata
 2. Változások
 3. Hírlevél/Regisztráció
 4. Szellemi tulajdon
 5. Személyes adatok védelme
 6. Korlátozások
 7. A weboldal elérhetősége
 8. A Tesco jogi felelőssége
 9. Egyéb weboldalak
 10. Hirdetések és szponzorált anyagok
 11. Vonatkozó jogszabályok
 12. Külföldi felhasználás
 13. Egyéb rendelkezések
 1. A weboldal használata

A weboldalhoz való hozzáférés ingyenes, és a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi és Cookie szabályzat hatálya alá tartozik. A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi és Cookie szabályzatban foglaltakat.

A weboldal az F&F ruhakollekcióval kapcsolatos információkat, anyagokat és fényképeket tartalmaz, elsősorban az aktuális F&F márkájú kollekciókra vonatkozó adatokat, az aktuális promóciókra és különleges ajánlatokra vonatkozó információkat, az üzletek címét, ahol a termékek megvásárolhatók, sajtóinfomrációkat, videóanyagokat és az F&F kollekcióra vonatkozó egyéb információkat tartalmazza. A felhasználó elolvashatja a weboldalon közzétett anyagokat.

A JELEN ÁSZF NEM KORLÁTOZZA A FELHASZNÁLÓ TÖRVÉNYES JOGAIT.

 1. Változások

A jelen ÁSZF alkalmanként módosulhat, amelykről a Felhasználó tájékoztatást kap. A vonatkozó információkat a honlapon teszik közzé. A módosított ÁSZF hatályba lépése előtt a Felhasználó hírlevél útján tájékoztatást kap az aktuális változásokról. Ha a Felhasználó nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkal, akkor ne használja tovább a weboldalt. Ha a Felhasználó az említett változások végrehajtásának időpontját követően használja a weboldalt, akkor azt jelenti, hogy elfogadja a módosított ÁSZF-et.

 1. Hírlevél/Regisztráció

A  hírlevélre való feliratkozás feltétele a weboldalon történő regisztráció, amelyet a Felhasználó  az e-mail cím és a név  megadásával tud megtenni.

A weboldal regisztrált Felhasználója e-mailben értesítést kap az F&F márkájú ruházati cikkek vásárlásával kapcsolatos várható egyedi ajánlatokról és egyéb promóciókról.

A Felhasználó garantálja, hogy a regisztráció során megadott adatok teljesek és helyesek.

A regisztráció során megadott személyes adatokban történt változás esetén a Felhasználó köteles haladéktalanul megadni az adott változásokat.

 1. Szellemi tulajdon

A weboldal tartalma szerzői jog védelme alatt áll, amelyek kizárólagos jogosultja a Tesco Stores Ltd.. Ezt a tartalmat a Felhasználó letöltheti, és megjelenítheti a számítógépe képernyőjén, eltárolhatja elektronikus formában lemezen (de nem szerveren vagy egyéb, az internethez csatlakozó adattároló eszközön), kinyomtathat belőle egy példányt személyes, nem kereskedelmi használatra, feltéve, hogy az nem sérti a tulajdonos szerzői jogait és egyéb jogait. A Tesco előzetes írásbeli beleegyezése nélkül a weboldalon megjelenő anyagok vagy tartalom semmilyen egyéb formában nem sokszorosítható, módosítható, másolható vagy használható fel kereskedelmi célra.

A jelen ÁSZF értelmében a Felhasználó nem kap engedélyt a weboldalon megjelenő védjegyek használatára, beleértve az F&F védjegyet vagy a leányvállalatok védjegyeit, valamint, de nem kizárólagosan a Tesco védjegyeket.

 1. Korlátozások

A weboldalt tilos a következő célokra használni:

A Felhasználó által a weboldalon közzétett tartalmat a Tesco bármikor jogosult eltávolítani, valamint jogosult a közzétételt megtagadni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon történő aktivitásáért (pl. bármilyen tartalom közzététele, kommentek feltöltése) kizárólagos felelősséggel tartozik, így köteles megtéríteni a Tesco részére minden olyan kárt, illetve költséget, amely a weboldal használatával összefüggésben merült fel. Kizárólagos felelősség terheli a Felhasználót különösen az alábbiakért:

 1. Személyi adatok védelme

A személyes adatok védelméhez kapcsolódó rendelkezések megtalálhatók a Tesco Adatvédelmi és Cookie szabályzatában, amely a  https://www.ffmoda.com/hu/adatvedelem/ weboldalon érhető el.

 1. A Weboldal elérhetősége

Bár a Tesco, mint az oldal üzemeltetője,  mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítsa a Felhasználók számára, azt azonban nem garantálja, hogy a weboldalon elérhető szolgáltatások megfelelnek a Felhasználók elvárásainak. A Tesco továbbá nem tudja garantálni a folyamatosan elérhető szolgáltatást. Amennyiben bármilyen szokatlan vagy hiba jelenséget tapasztal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az admin@ffmoda.com

 elérhetőségen. Az értesítést követően a Tesco gondoskodik a hibáknak a lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról.

Előfordulhat, hogy a javítási és karbantartási műveletek miatt vagy új funkciók és szolgáltatások bevezetésekor a Felhasználók ideiglenesen csak korlátozottan tudnak hozzáférni a weboldalhoz. A Tesco megpróbálja a lehető legrövidebb időn belül újra elérhetővé tenni a szolgáltatást.

 1. A Tesco jogi felelőssége

Az internet használatával kapcsolatos kockázat a Felhasználót terheli.

A vonatkozó jogszabályi előírások keretein belül a weboldal hozzáférést biztosít más weboldalon közzétett tartalmakhoz. A Tesco törekszik arra, hogy a weboldalon közzétett tartalmak helyesek legyenek. Az esetleges  hibákért vagy mulasztásokért, illetve a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó technikai problémákért a Tesco nem vállal felelősséget. Ha a Tesco tudomást szerez arról, hogy a weboldalon közzétett tartalommal összefüggésben kifogás merül fel,indokolt esetben mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb eltávolítsa e tartalmakat.

A Tesco kijelenti, hogy nem vállal felelősséget különösen az alábbi esetekért:

A Felhasználó a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kifejezetten elfogadja, hogy a Tesco nem felelős a weboldal használatából eredő vagy az ezzel összefüggsében felmerült károkért.

 1. Harmadik fél weboldalak

A weboldalon a Felhasználók kényelme érdekében más weboldalakra vagy anyagokra mutató hivatkozások találhatók, amelyek nem a Tesco ellenőrzése alatt állnak. A Tesco nem vállal felelősséget az interneten vagy azokon az oldalakon elérhető tartalmakért, amelyekre a weboldalon elhelyezett hivatkozások mutatnak, illetve a weboldalon kívül található semmilyen egyéb weboldallal kapcsolatban sem.

 1. Hirdetések és szponzorált anyagok

A weboldal egyes részein hirdetések vagy szponzorált tartalmak jelenhetnek meg. A reklámok tartalmáért a reklámozó felel, ugyanakkor a Tesco fenntartja a jogot, hogy bármilyen reklám közzétételét megtagadja, amennyiben az nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a Tesco kizárja a felelősségét minden olyan reklám közzétételéért, amelynek tartalmát nem ismerte, vagy amelynek tartalmára nem volt befolyása.

 1. Vonatkozó jogszabályok

A jelen ÁSZF-re az angol jog alkalmazandó, és minden vitás kérdés – a fogyasztói jogviszonyból eredő jogviták kivételével - az angol bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik. A fogyasztói jogviszonyra a magyar jog alkalmazandó, továbbá a fogyasztói jogviszonyból eredő jogviták eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékes magyar bíróság, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott hatóságok jogosultak eljárni.

 1. Az oldal külföldről történő használata

A Tesco nem garantálja, hogy a weboldalon közzétett anyagok megfelelnek az Egyesült Királyságon kívüli használatra, valamint, hogy azok az Egyesült Királyságon kívül elérhetőek. A weboldalt tilos olyan országokban használni, ahol annak tartalma illegális vagy nem engedélyezett. Ha a felhasználó úgy dönt, hogy a weboldalt Nagy-Britannián kívüli helyről használja, azt saját kezdeményezésére teszi és a helyi jogszabályok betartása a felhasználó felelőssége.

 1. Egyéb rendelkezések

A weboldalon, a Felhasználók számára szervezett, díjjal jutalmazott nyereményjátékokra minden alkalommal külön meghatározott feltételek vonatkoznak.

Előfordulhat, hogy a hírlevélre feliratkozott Felhasználók e-mailen kupont kapnak, amelyet a kuponon feltüntetett, illetve a hírlevélben is megküldött szabályok szerint lehet felhasználni.

A Felhasználót az ÁSZF alapján megillető jogok más személyre nem ruházhatók át.

Ha az ÁSZF bármely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek ítéli, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége az ÁSZF egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok továbbra is kötelező érvényűek.

Amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁSZF valamely rendelkezését, és a Tesco a jogsértés tényét figyelmen kívül hagyja, a Tesco azonban jogosult e jogsértéssel szemben bármely későbbi időpontban fellépni, továbbá ezzel összefüggésben kártérítési igényt érvényesíteni .

Azok a személyek, akik nem értenek egyet jelen az ÁSZF-ben foglaltakkal, nem jogosultak a jelen ÁSZF rendelkezéseinek érvényesítésére az szerződésekről szóló 1999-es brit törvény értelmében (Harmadik felek jogai). Ez a felelősség kizárása ugyanakkor nem érinti a harmadik felek más törvény szerinti jogait és kártérítését.

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel a weboldal működésével vagy a megjelenített tartalommal összefüggésben, kérjük, keressen meg bennünket az admin@ffmoda.com elérhetőségen.

Jelen ÁSZF 2018. május 18. napjától érvényes

 

Vagány stílusok és a legjobb ajánlatok első kézből

Az oldalon cookie-kat használunk a weboldal teljesítményének növelése érdekében. Az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Tudj meg többet >