F&F

Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro používání internetových stránek www.ffmoda.com (VOP)

Následující všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů společnosti Tesco jsou základem pro používání internetových stránek www.ffmoda.com (dále uváděných jako „internetové stránky“), a také pro vztahy mezi uživatelem a Tesco Stores Limited (dále uváděných jako "Tesco"). Prosíme o důkladné seznámení se s VOP, jelikož se týkají vašich práv a povinností vyplývajících ze zákona. Pokud nesouhlasíte s níže uvedenými všeobecnými podmínkami a/nebo se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Tesco, nepoužívejte internetové stránky, ani se na nich neregistrujte. Upozorňujeme, že k používání základních funkcí internetových stránek není nutná žádná registrace. Registrace je nutná pro odebírání newsletteru.

 1. Používání internetových stránek
 2. Změny
 3. Newsletter / registrace
 4. Duševní vlastnictví
 5. Ochrana osobních údajů
 6. Omezení
 7. Dostupnost internetových stránek
 8. Právní odpovědnost společnosti Tesco
 9. Jiné internetové stránky
 10. Reklama a sponzorované materiály
 11. Aplikované právo
 12. Používání v zahraničí
 13. Různá ustanovení
 14. Používání internetových stránek

Přístup na internetové stránky je bezplatný a podléhá těmto VOP a zásadám ochrany osobních údajů. Používáním těchto internetových stránek přijímáte podmínky těchto VOP a zásady ochrany osobních údajů.

Internetové stránky obsahují informace, materiály a fotografie kolekce oblečení F&F, zejména informace o aktuálních kolekcích značky F&F, informace o aktuálních akcích a speciálních nabídkách, adresách obchodů, kde lze tyto výrobky zakoupit, tiskové informace, video materiály a dalších věcech týkajících se kolekce F&F. Uživatel se může seznámit s materiály umístěnými na internetových stránkách.

TYTO OBECNÉ PODMÍNKY NEOMEZUJÍ UŽIVATELSKÁ PRÁVA PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA

 1. Změny

Tyto obchodní podmínky mohou být příležitostně změněny, o čemž bude uživatel informován. Příslušné informace budu zveřejněny na internetových stránkách. Dříve, než změny v používání těchto internetových stránek vejdou v platnost, bude uživatel příslušně informován. Jestliže uživatel nesouhlasí s novými VOP, musí přestat internetové stránky používat. Jestliže uživatel používá internetové stránky po datu zavedení uvedených změn, znamená to, že přijímá nové VOP.

 1. Newsletter / registrace

Pro využívání všech funkcí internetových stránek, např. pro přihlášení se k odběru newsletteru, se musíte registrovat na internetových stránkách prostřednictvím internetové adresy.

Registrovaný uživatel internetových stránek může využívat očekávané a průběžně poskytované jedinečné nabídky a slevy vztahující se k nákupu oblečení značky F&F

Uživatel se zaručuje, že údaje uvedené při registraci jsou úplné a správné.

V případě jakékoli změny v osobních údajích uvedených při registraci je uživatel povinen neprodleně provést příslušné změny.

 1. Duševní vlastnictví

Obsah internetových stránek je chráněn autorským právem, ochrannou známkou, právem k zabezpečené databázi a dalšími právy duševního vlastnictví. Tento obsah lze stáhnout a zobrazit na monitoru uživatele, uložit v elektronické podobě na disk (ale nikoli na serveru nebo jiném datovém úložišti připojeném k síti), vytisknout v jedné kopii pouze pro osobní potřeby uživatele, nekomerční použití, za předpokladu, že bude použit bez dotčení veškerých vlastnických práv a informací o právech uživatele. Jakákoli jiná reprodukce, úpravy, kopírování, šíření nebo použití pro komerční účely těchto materiálů nebo obsahu internetových stránek se bez písemného souhlasu společnosti Tesco zakazuje.

V souladu s těmito obchodními podmínkami uživatel neobdrží licenci k užívání jakékoli obchodní značky uvedené na internetových stránkách, včetně obchodní značky F&F nebo přidružených obchodních značek, včetně, nikoli však výlučně, obchodních značek společnosti Tesco.

 1. Omezení

Je zakázáno internetové stránky používat za těmito účely:

V případě, kdy budou materiály uživatele zveřejněny na internetových stránkách, společnost Tesco si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění těchto materiálů na internetových stránkách nebo již zveřejněný materiál odstranit.

Uživatel uhradí společnosti Tesco veškeré ztráty, závazky, náklady a výdaje vzniklé z opodstatněných důvodů společnosti Tesco, stejně jako náhradu škody vzniklou společnosti Tesco na základě rozhodnutí příslušného soudu a veškeré poplatky spojené s vypořádáním uzavřeným společností Tesco v souvislosti s:

 1. Ochrana osobních údajů

Související ustanovení lze nalézt v příslušné části Zásad ochrany osobních údajů společnosti Tesco, které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek společnosti Tesco na adrese: https://www.ffmoda.com/cz/Ochrana-Cookies/

 1. Dostupnost internetových stránek

Ačkoli zaměstnanci služby vyvíjejí veškeré úsilí poskytnout uživatelům služby v nejvyšší kvalitě, internetové stránky neposkytují záruku, že služby na nich dostupné budou splňovat očekávání uživatelů. Společnost Tesco nemůže zaručit bezproblémovou službu. V případě jakéhokoli problému se službou nás kontaktujte – admin@ffmoda.com. Pro přijetí oznámení zaměstnanci služby zajistí, aby byl problém odstraněn co nejdříve.

Přístup uživatele na internetové stránky může podléhat dočasným omezením z důvodu provádění oprav nebo údržby či zavádění nových možností či služeb. Společnost Tesco bude usilovat o zpřístupnění služby v co nejkratším možném čase.

 1. Právní odpovědnost společnosti Tesco

Internetové stránky jsou dostupné společností Tesco bez jakýchkoli jistot a záruk. Riziko spojené s používáním internetu leží na uživateli.

Internetové stránky poskytují přístup k materiálům z jiných internetových stránek a zdrojů. Ačkoli společnost Tesco usiluje o to, aby materiály zveřejněné na internetových stránkách byly bezchybné, relevantní a vysoké kvality, nemůže nést odpovědnost, jestliže nejsou tyto požadavky splněny. Společnost Tesco nenese odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí, ani za důsledky z použití těchto informací nebo za technické problémy týkající se provozu internetových stránek. Jestliže je společnost Tesco informována o jakýchkoli nepřesnostech v materiálech zveřejněných na internetových stránkách, vyvine veškeré úsilí k jejich odstranění tak rychle, jak je to možné.

Společnost Tesco zejména prohlašuje, že nenese odpovědnost za:

V plném rozsahu povoleném platnými zákony uživatel souhlasí, že společnost Tesco nemůže být vůči němu ani třetím osobám odpovědná za sekundární nebo nepřímé škody (včetně, ne však výhradně za ztrátu příjmů, ušlý zisk, ztrátu očekávaných úspor, vznik zbytných nákladů, ztrátu soukromí a ztrátu dat) nebo jakýchkoli nepřímých, specifikovaných nebo jiných škod vzniklých používáním internetových stránek nebo s nimi souvisejících.

Žádné znění VOP nezahrnuje právní odpovědnost společnosti Tesco za osobní zranění nebo smrt, která vznikla v důsledku nedbalosti ze strany společnosti Tesco.

 1. Internetové stránky třetích stran

Pro pohodlí uživatelů internetových stránek jsou tyto poskytovány s odkazy na jiné internetové stránky nebo materiály, které nejsou pod kontrolou společnosti Tesco. Společnost Tesco nenese odpovědnost za obsah zpřístupněný na internetu, na stránkách, na které směřují odkazy z internetové stránky nebo na jakékoli jiné místo nacházející se mimo internetové stránky.

 1. Reklama a sponzorované materiály

Na některých místech internetových stránek se nachází reklama nebo sponzorované materiály. Poskytovatelé reklamy a sponzoři nesou odpovědnost za zajištění, že materiál jimi poskytnutý ke zveřejnění na internetových stránkách je v souladu s příslušnými předpisy. Společnost Tesco nenese odpovědnost za jakékoli chyby či nepřesnosti v reklamě a sponzorovaných materiálech.

 1. Aplikované právo

Právo aplikované na tyto VOP je anglické právo, a všechny spory podléhají výlučné pravomoci anglických soudů.

 1. Používání stránek v zahraničí

Internetové stránky neposkytují záruku, že materiály zveřejněné na internetových stránkách budou vhodné a dostupné mimo Spojené království. Zakazuje se používat internetové stránky v zemích, kde je jejich obsah nelegální nebo není povolen. Jestliže se uživatel rozhodne používat stránky na území mimo Velkou Británii, činí tak z vlastní iniciativy a nese odpovědnost za soulad s místními zákony.

 1. Různá ustanovení

Pro uživatele mohou být na internetových stránkách pořádány soutěže s cenami, jejich podmínky jsou vždy a individuálně určeny v samostatných předpisech.

Pro uživatele, kteří využívají možnost odběru newsletteru, budou e-mailové kupóny zasílány e-mailem k uplatnění v souladu s pravidly uvedenými v těchto kuponech.

Je zakázáno převádět, poskytovat na ně licenci či jinak předávat svá práva za těchto podmínek.

Pokud je některé ustanovení těchto VOP příslušným soudem považováno za neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto VOP, která zůstanou zcela závazná.

Za situace, kdy uživatel tyto VOP poruší a společnost Tesco bude takovouto skutečnost ignorovat, Tesco bude i nadále oprávněno uplatňovat svá práva a náhradu v pozdější době nebo za jakékoliv jiné situace, ve které uživatel poruší tyto podmínky poruší.

Společnost Tesco nenese odpovědnost za jakékoli porušení těchto obchodních podmínek, vzniklých za podmínek, které jsou mimo její kontrolu.

Osoby, kterých se tyto obchodní podmínky netýkají, nemají žádné právo k uplatňování těchto obchodních podmínek podle britského Zákona o smlouvách (Práva třetích stran) z roku 1999. Toto odmítnutí odpovědnosti neovlivňuje práva a odškodnění třetích stran podle jiných zákonů.

Internetové stránky jsou vlastněny a provozovány Tesco Stores Limited. Tesco Stores Limited je společnost registrovaná v Anglii a Walesu, adresa oficiálního sídla je: Tesco Stores Ltd, Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1GA.

V případě jakýchkoli otázek nás kontaktujte – admin@ffmoda.com

Registrační číslo společnosti: 519500, DIČ GB220 4302 31

Platné a účinné od: 17. 5. 2018

Módní novinky, slevy a nabídky přímo do vašeho emailu.

Za účelem zajištění nejlepšího uživatelského komfortu na našich webových stránkách jsme nastavili cookies na vašem počítači. Pokud budete pokračovat v prohlížení této webové stránky, vyjadřujete tím souhlas s používáním cookies na webové stránce a s jejím nastavením. Více informací zde. Zavřít >